Лабораторні роботи

Всі лабораторні роботи даного курсу виконуються в середовищі об`єктно-орієнтованого програмування С++ Builder 6 (можна скачати тут).

Модуль I: Основи розробки алгоритмів та програмування мовою С++, виконуються в консольному режимі середовища С++ Builder

Модуль ІI: Методи роботи в середовищі C++ Builder зі створенням форм і елементів візуального програмування