Лабораторні роботи

Всі лабораторні роботи даного курсу виконуються в середовищі об`єктно-орієнтованого програмування С++ Builder 6 (можна скачати тут).

Ви можете виконувати завдання за допомогою безкоштовного онлайн GCC компілятора C++ SHELL.

Модуль I: Основи розробки алгоритмів та програмування мовою С++, виконуються в консольному режимі середовища С++ Builder