Створення програм обробки одновимірних масивів

Лабораторна робота №8

 “Створення програм обробки одновимірних масивів мовою С++”

 Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ для обробки табличних величин одновимірних масивів.

 Завдання:

 1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
 2. У вікні редагування введіть текст програми (без коментаря):

Постановка задачі: користувач задає з клавіатури кількість елементів масиву а та його елементи. Програма виводе на екран введений масив з його індексами та знаходить суму його від’ємних елементів.

#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a[100];            //визначення розміру масиву
int i, n, summa;
cout << "\n Input kol-vo elementov massiva:";
cin >> n;              //введення розміру масиву
cout << "Input massiv A\n";
for (i=1; i<=n; i++)
cin >> a[i];          //введення елементів масиву з клавіатури
for (i=1; i<=n; i++)
cout << "a[" << i << "]=" << a[i] << endl; //виведення елементів масиву
summa=0;
for (i=1; i<=n; i++)
{
 if (a[i]<0)
summa=summa+a[i];    //знаходження суми від'ємних елементів
}
cout << "summa= " << summa << endl;
getch();
return 0;
}
 1. Запишіть дані, що видала програма.
 2. В звіті надайте відповіді на питання:
 • Що таке масив? Як визначити масив?
 • Дайте визначення розмірності масиву.
 • Яким чином визначається доступ до елементів масиву?
 • 3апишіть приклад оголошення масиву дійсних чисел, який має розмірність 20 елементів.

5. Складіть алгоритм у вигляді блок схем та програму на мові С++ (згідно варіанту) для розв’язку наступної задачі. Алгоритм та програму оформити в звіті.

 1. Заданий одномірний масив А(10). Знайти найменший елемент у масиві.
 2. Заданий одномірний масив А (8). Знайти кількість позитивних елементів масиву.
 3. Заданий одномірний масив А(10). Знайти кількість від’ємних елементів масиву.
 4. Визначити, скільки елементів одномірного масиву А(9) менше, ніж число 6.
 5. Визначити, скільки елементів одномірного масиву А(9) більше, ніж число 3.
 6. Заданий одномірний масив А(8). Знайти суму a1+2a2+3a3+…+8a8.
 7. Заданий одномірний масив А(10). Знайти найменший по модулі елемент масиву.
 8. Заданий одномірний масив А(10). Знайти добуток негативних елементів масиву.
 9. Заданий одномірний масив А(10). Знайти суму всіх елементів масиву, що мають парні індекси
 10. Заданий одномірний масив А(10). Знайти найбільший з елементів масиву, що мають непарні індекси.
 11. Заданий одномірний масив А(10). Знайти добуток всіх невід’ємних елементів масиву.
 12. Заданий одномірний масив А(10). Знайти середнє арифметичне всіх елементів масиву.
 13. Заданий одномірний масив А(8). Знайти добуток a1*2a2*3a3*…*8a8.

6. Зробіть висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *