Створення програм з розгалуженнями

Лабораторна робота №З

 “Створення програм з розгалуженнями мовою С++”

 Мета: навчитись складати й реалізовувати розгалужені алгоритми та програми мовою С++.

 Завдання:

 1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
 2. Створіть новий документ і збережіть його.
 3. У вікні редагування введіть текст програми:
#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float a, b;
cout << "Input A i B" << endl;
cin >> a;
cin >> b;
if (a>b)
cout << "A bolshe a= " << a << endl;
else
cout << "B bolshe b= " << b << endl;
getch();
}
 1. Накресліть в звіті таблицю:

№ п/п

Значенння

Значенння

Результат

виконання програми

А В
1 23 9
2 23 34
3 23 23
 1. Накресліть в звіті блок-схему, яка відповідає приведеній програмі.
 2. Перевірте правильність роботи програми, задавши початкові дані А і В, які вказані в таблиці.
 3. Результат виконання програми запишіть в третій стовпець таблиці.
 4. Опишіть як працює умовний оператор if – else.
 5. Виправіть програму так, щоб у разі рівності чисел, що вводяться, програма виводила на екран монітора повідомлення «Числа А і В рівні»
 6. Знайти розв’язок задачі для свого варіанту. Запишіть в звіті:
 • постановку задачі;
 • математичну модель;
 • алгоритм на мові блок-схем;
 • програму на мові С++;
 • результати роботи програми (3 тести);

 1. Складіть алгоритм та програму мовою С++ для знаходження найменшого з двох чисел А та В, де А, В-цілі числа, вводяться з клавіатури. В звіті вказати всі етапи розв’язку задачі.
 2. Зробіть висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *