Створення програм обробки символьних величин

Лабораторна робота №10

“Створення програм обробки символьних величин мовою С++”

 Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ з використанням символьних величин.

 Обладнання: ПК.

 Завдання:

  1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
  2. У вікні редагування введіть текст програми:

Постановка задачі: скласти програму, яка ознайомлює з функціями символьних величин. Результат вивести на екран.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main()
{
  char s[20], f[20], sr[20], a[20];
  int l, ll;
  cout << "\n Input stroky s:\n" ; 
  cin >> s;
  cout << "Input stroky f:\n”;
  cin >> f;
  l = strlen(s);
  cout << \n Dlina stroki s=” << l;
  ll = strlen(f);
  cout << "\n Dlina stroki f=" << ll;
  strcat(s,f);
  strcpy(sr,s);
  cout << "\n Novaya stroka” << sr; 
  strncpy(sr,”eeeeee”,4);
  cout << ”\n Novaya stroka=” << sr;
  getch();
  return 0;
}
  1. Запишіть дані, що видала програма.
  2. В звіті надайте відповіді на питання:

1) Які функції обробки символьних величин зустрічаються в програмі? Перелічите їх з поясненням до кожної функції. Що саме вона виконує в даній програмі?

2) Яку бібліотеку необхідно підключити для опрацювання символьних рядків?

3) Складіть програму та запишіть її в звіті, яка б надрукувала рядок, який

оголошений таким чином:

 char hello[] – { ‘D’, ‘О’, ‘В’, ‘R’, ‘О’, ‘Е’, ‘Y’, ‘Т’, ‘R’, ‘О’, };

4) В чому відмінність функцій strcpy() та strncpy();

5) Складіть програму, яка б використовувала функцію strncpy(). Програму та результат запишіть в звіті.

6) Які ще функції для обробки символьних величин вам відомі. Перелічте їх та вкажіть їхнє призначення.

7) Складіть програму, яка б об’єднувала будь-які два рядка. Програму та результат запишіть в звіті.

  1. Зробіть висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *