Завдання

Запитання та завдання для самоконтролю

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ

2. СКЛАД МОВИ С++

3. ДАНІ ТА ОПЕРАЦІЇ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

5. ОСНОВНІ ОПЕРАТОРИ С++

6. МАСИВИ

7. ДАНІ СИМВОЛЬНОГО ТИПУ

8. ДАНІ ТИПУ СТРУКТУРА

9. ФУНКЦІЇ

10. ФАЙЛИ

11. КЛАСИ

12. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ПРОСТОЮ ЗМІННОЮ

13. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З МАСИВАМИ

14. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З РЯДКАМИ

15. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ДАНИМИ ТИПУ СТРУКТУРА

16. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ФАЙЛАМИ

Вправи для самостійного створення програм

1. ОБЧИСЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ

2. ЦИКЛІЧНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

3. ОДНОВИМІРНІ ТА ДВОВИМІРНІ МАСИВИ

4. РЯДКИ

5. СТРУКТУРИ

6. ФУНКЦІЇ

7. ФАЙЛИ

8. КЛАСИ