Створення лінійних програм

Лабораторна робота №2

“Створення лінійних програм мовою С++”

 Мета: навчитись складати й реалізовувати лінійні алгоритми та програми мовою С++.

 Завдання:

  1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
  2. У вікні редагування введіть текст програми:
#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
float x, y;
cout << "Input x= ";
cin >> x;
y=(sqrt(x)+5)/(4*x-sin(x));
cout << "y= " << y <<endl;
getch();
}

3. Накресліть в звіті таблицю:

№ п/п Значенння x Результат виконання програми y=
1 4
2 3.7
3 23.56

Перевірте правильність роботи програми, задавши початкові дані x, значення вказані в таблиці.

Результат виконання програми запишіть в третій стовбець таблиці.

 

4. Запишіть в звіті формулу, яка використовувалася в програмі, на математичній мові.

5. Запишіть арифметичний вираз за правилами мови С++:

      y=(2cos2 a+b3)2+√c/(d-2)

6. Складіть алгоритм на мові блок-схем та програму мовою С++ наступної задачі:
Дано: x – приймає цілі значення
Знайти: y=|x2-3x-12| -√2,5x+8,7

Запишіть в звіті:

  • постановку задачі;
  • математичну модель;
  • алгоритм на мові блок-схем;
  • програму на мові С++;
  • результати роботи програми (3 тести);

7. Складіть програму и блок-схему наступної задачі для свого варіанту. Алгоритм, програму та результати запишіть в звіті.

  1. Зробіть висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *