Створення циклічних програм з лічильником

Лабораторна робота № 5

 “Створення циклічних програм з лічильником мовою С++”

 Мета: навчитись складати й реалізовувати циклічні алгоритми та програми з оператором for мовою С++.

 Завдання

 1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
 2. Створіть новий документ та збережіть його.
 3. У вікні редагування введіть текст програми:
#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i;
float x, S;
S=0;
cout << "Input x " << endl;
cin >> x;
for (i=1;i<=10;i++)
{
S=S+(2*x*x+67);
}
cout << "S=" << S <<endl;
getch();
}
 1. Накресліть в звіті таблицю;
№ п/п Значениия X Значенння S
1

24

2

5.8

3 78.3
 1. Накресліть в звіті блок-схему, яка відповідає приведеній програмі.
 2. Перевірте правильність роботи програми, задавши початкові дані X, значення вказані в таблиці.
 3. Результат виконання програми запишіть в третій стовпець таблиці.
 4. Опишіть як працює умовний оператор for.
 5. Змініть програму так, щоб значення S (суми) виводилося на кожній ітерації.
 6. Знайдіть розв`зок задачі для свого варіанту, запишіть в звіті:
 • постановку задачі;
 • математичну модель;
 • алгоритм на мові блок-схем;
 • програму на мові С++;
 • результати роботи програми (3 тести);

 1. Складіть алгоритм та програму мовою С++ для знаходження добутку п’яти чисел, починаючи з N, де N – порядковий номер в журналі. Наприклад: ваш номер у журналі =30, то потрібно знайти добуток Р = 30*31*32*33*34*35. В звіті вказати всі етапи розв’язку задачі.
 2. Зробіть висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *