Створення програм обробки двовимірних масивів

Лабораторна робота №9
“Створення програм обробки двовимірних масивів мовою С++”

 Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ для обробки табличних величин двовимірних масивів.

 Завдання:

 1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
 2. Створіть новий документ. Збережіть під іменем Прізвище.срр.
 3. У вікні редагування введіть текст програми (без коментарів):

Постановка задачі: користувач вводе з клавіатури масив А розміром (5×5), Програма виводе на екран введений масив та елементи масиву, що знаходяться в заштрихованій області.

#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
const int n=5, m=5;
int a[n][m];
int i, j;
//Введення масиву a
cout << "Input massiv A\n";
for (i=0; i<n; i++)
{
for (j=0 ; j <m ; j++)
{
cout << "a[" << i << "][" << j << "]=";
cin >> a[i][j];
}
}
//Виведення масиву А у вигляді матриці
cout << "Massiv A\n";
for (i=0; i<n; i++)
{
for (j=0; j<m; j++)
{ 
cout << a[i][j] << "\t";
}
cout << "\n";
}
//Виведення заштрихованої області масиву на екран
cout << "Massiv s zashtrihovaniy oblasti:\n";
for (i=0; i<n; i++)
{
for (j=0; (j<=i)&&(i<=n/2); j++)
//вверхня половина заштрихованої області
{
cout << a[i][j] << "\t"; }
for (j=0; (j<m-i)&&(i>n/2); j++)
//нижня половина заштрихованої області
{
cout << a[i][j] << "\t";
}
cout << "\n";
}
getch();
return 0;
}
 1. Запишіть дані, що видала програма (результат виведення квадратної матриці та заштрихованої частини).

5. В звіті надайте відповіді на питання:

1) Як визначити двовимірний масив?

2) Які існують способи ініціалізації (оголошення) багатовимірного масиву?

3) Як дістати доступ до елементів двовимірного масиву?

4) Напишіть оператор, який визначає двомірний масив, що містить 100 елементів.

5) Скільки елементів в даному масиві: int Mas[3][4]={2,3,6,4}

6) Напишіть програму, в якій оголоcіть массив, який складається з цілих чисел С[10][10]. Присвойте елементам головній діагоналі нулі.

6. Складіть алгоритм у вигляді блок схем та програму на мові С++ (згідно варіанту) для розв’язку наступної задачі. Постановку задачі, математичну модель, алгоритм, програму та результат оформити в звіті.

Завдання:

 1. Дано масив розміром 4×3 з елементами цілого типу. Визначити кількість елементів відмінних від нуля.
 2. Дано масив розміром 3×3 з елементами цілого типу. Визначити кількість елементів які б дорівнювали нулю.
 3. Дано масив розміром 7×3 з елементами цілого типу. Визначити кількість елементів, модуль яких менший 12.
 4. Дано масив розміром 4×5 з елементами цілого типу (позитивні та від’ємні). Визначити кількість позитивних елементів.
 5. Дано масив розміром 5×4 з елементами дійсного типу (додатні та від’ємні). Визначити добуток всіх додатніх елементів.
 6. Дано масив розміром 5×4 з елементами дійсного типу (позитивні та від’ємні). Визначити добуток всіх від’ємних елементів.
 7. Дано масив розміром 4×4 з елементами дійсного типу. Визначити кількість елементів, які б при діленні на 6 давали залишок 1.
 8. Дано масив розміром 5хб цілого типу. Знайти мінімальний елемент.
 9. Дано масив розміром 5×6 цілого типу. Знайти максимальний елемент.
 10. Дано масив розміром 5×4 з елементами дійсного типу (позитивні та від’ємні). Визначити суму всіх від’ємних елементів.

7. Зробіть висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *