Створення програм з циклами та розгалуженнями

Лабораторна робота № 7

“Створення програм з циклами та розгалуженнями мовою С++”

 Мета: навчитись складати й реалізовувати циклічні та розглужені алгоритми та програми мовою С++.

 Завдання:

  1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
  2. Створіть новий документ та збережіть його.
  3. У вікні редагування введіть текст програми:

Постановка задачі: знайти суму парних чисел з діапазону цілих чисел від 1 до 40. Результат вивести на екран.

#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i;
float S;
S=0;
for (i=1 ;i<=40;i++)
{
if (i%2==0)
S=S+i;
}
cout << "S= " << S << endl;
getch();
return 0;
}
  1. Накресліть в звіті блок-схему, яка відповідає приведеній програмі.
  2. Накресліть таблицю, заповніть її даними, що видала програма.
  3. Змініть програму так, щоб виводилися значення і та S на кожній ітерації, де і-парне. В звіті запишіть, фрагмент виправленої програми, починаючи з циклу.
  4. Складіть алгоритм на мові блок-схем та програму на мові С++ для циклічного знаходження суми перших 7 непарних чисел.
  5. Складіть (згідно варіанту) алгоритм на мові блок-схем та програму мовою С++ для знаходження у, якщо значення х вводиться з клавіатури на проміжку від -10 до 10 з кроком ітерації 1.

  6. Зробіть висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *