Базові навики роботи з середовищем С++

Лабораторна робота №1
“Шаблон простої програми виведення інформації. Базові навики роботи з середовищем С++”

Мета: ознайомитися з середовищем мови програмування Borland С++ Builder 6, реалізувати програму для найпростіших дій введення та виведення інформації.

Завдання:
1. Запустити середовище програмування С++ Builder 6 (Пуск->Программы->Borland С++ Builder 6->С++ Builder 6)
2. Перегляньте всі пункти меню: File, Edit, Search, View, Project, Run, Component, Database, Tools, Window, Help. В звіті вкажіть їх призначення.
3. Для роботи в консольному режимі С++ Builder необхідно виконати наступні кроки
4. Збережіть файл натиснувши File -> Save as…, під ім’ям lr1.срр.
5. Наберіть в робочій частині вікна наступні команди:

#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
int main() {
cout<< "Hello C++\n";
}

6. Запустить програму на виконання, обравши команди Run->Run або F9. Програма виконала дію і зник консоль.
7. Для того щоб бачити виконану дію програми підключимо до розділу об’яви бібліотек директиву для роботи з екраном #include <conio.h> та введемо функцію для затримки екрана до натиснення будь-якої клавіши: getch(); тепер програма має вигляд:

#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main() {
cout<< "Hello C++\n";
getch();
}

8. Запустіть програму на виконання, на чорному екрані з’явиться повідомлення. В звіті вкажіть яке? Далі натисніть Enter або Esc для переходу до програми.
9. Модифікуймо нашу програму до вигляду:

#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
char name[20];
cout<< "What is your name:\n";
сіn >> name;
cout<< "Hello: " <<name << endl;
getch();
}

Після запуску вона повинна вивести на екрані питання What is your name:, ми відповідно повинні ввести ім’я, наприклад Ivan та натиснути клавішу Enter, на це програма повинна вивести: Hello: Ivan.
10. Запишіть в звіті модифіковану програму з коментарем біля кожного рядка програми.
Наприклад:
#include <iostream.h> //підключення бібліотеки для введення-виведення інформації

Контрольні питання:
1. З чого складається алфавіт мови С++?
2. Які службові слова використовує мова С++?
3. Що являє собою структура програми?
4. Наведіть основні вимоги, які слід ураховувати при створенні програм мовою С++.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *