Організація структур

Лабораторна робота №11

“Організація структур на мові С++”

 Мета: навчитися складати й реалізовувати алгоритми та програми з використанням структур мовою С++.

 Обладнання: ПК.

 Програмне забезпечення: Середовище С++.

 Завдання:

 1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)

Задача. Ввести в комп’ютер відомість успішності студентів, які здали сесію з дисциплін: «Математика», «Фізика» і «Програмування», та обчислити:

 • середній бал кожного студента;
 • середній бал групи за кожним предметом;
 • вивести на екран прізвища відмінників з програмування.
#include <iostream.h> 
#include <string.h>
void main()
{ const n = 5; //n — количество студентов
  int і;
  float sm, sf, sp;
/* sm, sf.sp — сумма оценок группы соответственно по математике, физике, программированию */
  struct stud 
  { char fam[25]; 
    int mat, fiz, prg;
    float sb; } 
  ved[n]; //ved[n] — массив студентов (ведомость) 
  sm = sf = sp = 0;
//---- ввод и обработка информации о студентах и их успеваемости
  for (і = 0; і < n; i++)
  { cout <<"***** Введите информацию о "<< (i+1) << " студенте\n"; 
    { cout << "Введите фамилию и инициалы\n";
      cin >> ved[i].fam;
      cout <<"Оценки по матем., физике и программир.\n"; 
      cin >> ved[i].mat >> ved[i].fiz >> ved[i].prg;
//--------------------- вычисление среднего балла студента за сессию
      ved[i].sb = (float(ved[i].mat + ved[i].fiz + ved[i].prg))/3;
//--------------------- суммирование оценок в группе по предметам
      sm += ved[i].mat; 
      sf += ved[i].fiz; 
      sp += ved[i].prg;
    }
  }
//--------------------- вывод результатов вычислений
  cout << ''\n******* Результаты сессии\n";
  cout.precision(3);
  for (і = 0; і < n; i++)
  cout << i+1<< " "<< ved[i].fam << " матем. = " << ved[i].mat << " физика = "<< ved[i].fiz<< "програм. = " <<ved[i].pig << " ср. балл = " << ved[i].sb << "\n";
  cout << "\n\nСредний балл группы по математике = "<< sm << "/n";
  cout << "\nСредний балл группы по физике = "<< sf << "/n";
  cout << "\nСредний балл группы по программированию = " << sp << "/n";
  cout << "\n\n***** Отличники по программированию: \n"; 
  for (і = 0; і < n; i++)
    if (ved[i].prg == 5) 
    cout << ved[i].fam <<"\n";
  cin>>i;
}
 1. Розробіть структуру, що містить відомості про результати екзаменів по предмету:
  Прізвище,
  Ім’я,
  По батькові,
  Число балів по першому предмету,
  Число балів по другому предмету,
  Число балів по третьому предмету.

  Розробіть функцію, що визначає результат вступу абітурієнта по заданому прохідному балу. Введіть відомості про N абітурієнта  і виведіть результати зарахування за зразком (дані, введені користувачем, виділені жирним шрифтом):

Інформація про 1 абітурієнта:

Прізвище: Петров

Имя: Федор

По батькові: Степанович

Число балів з першого предмету: 84

Число баллов з другого предмету: 76

Число баллов з третього предмету: 95

Результат: зарахований

 1. Зробити висновок по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *