Створення циклічних програм з умовою

Лабораторна робота №6

“Створення циклічних програм з умовою на мові С++

 Мета: навчитись складати й реалізовувати циклічні алгоритми та програми з оператором while мовою С++.

 Завдання:

 1. Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи)
 2. Створіть новий документ та збережіть його.
 3. У вікні редагування введіть текст програми:
#include <vcl.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
int i;
float x, y, h;
x = -1;
h = 0.5;
while (x<=3)
{
y = cos(x);
cout << "x=" << x;
cout << " y=" << y <<endl;
x = x+h;
}
getch();
}
 1. Накресліть в звіті таблицю:
 • Накресліть в звіті блок-схему, яка відповідає приведеній програмі.
 • Заповніть таблицю даними, що видала програма.
 • Змініть програму так, щоб значення функції у видавало тільки кінцеве значення. В звіті запишіть, які дії потрібно виконати.
 • Дайте відповіді на питання:
  • У чому відмінність циклу з передумовою while від циклу з лічильником for ?
  • Дано фрагмент програми:
   a=10; b=1;
   while (a-b<0)
     {
     a=a-1;
     b=b+2;
     }
   s=a*b;

   Скільки разів буде повторений цикл, і якими будуть значення змінних a,b,s після завершення цієї послідовності операторів?

  • Що виводить на друк наступний фрагмент програми:
   j=5;
   while (j<9)
   {
     j++;
     cout << "j= " << j;
   }
  1. Складіть алгоритм та програму мовою С++ для знаходження функції у(х), де х Є [а,b] з кроком h. Дані для у(х), a, b, h вказані в таблиці (згідно свого варіанту). В звіті вказати всі етапи розв’язку задачі.

  2. Зробіть висновок по роботі.

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *