Файли з даними типу масиви

Лабораторна робота №27

Файли з даними типу масиви

 Розглянемо на конкретних прикладах — від простого до більш складного — обробку файлів, що містять дані — масиви.

Приклад 16.1. Потрібно записати у файл з ім’ям «file.dat» 10 дійсних чисел, створити з цих чисел масив.

Для цього треба кожне число спочатку ввести з клавіатури в оперативну пам’ять комп’ютера, а потім записати його у файл. Для введення скористаємося функцієюInputBox(). Розташуємо на формі дві кнопки: одну — типу Button — для ініціювання команди «Ввод», іншу – типу BitBtn, з написом «Close» – для закінчення роботи додатка. Вигляд форми, вікна введення і програмного коду наведено нижче:

У заголовні файли програмного коду треба включити два файли:

#include <Dialoge.hpp> і #include <fstream.h>. Перший з них забезпечує доступ до функції InputBox(), а другий — міс­тить засоби роботи з файлами.

Ім’я створюваного файла з урахуванням шляху має вигляд;

“d:\\Users\\Dat_base\\file_dat”.

Конструктор ofstream() створює потік а ім’ям fp для задису даних у файл, що і використовується в циклі for. Оператор іf у цій програмі служить для визначення виконання операції відкриття файла. Якщо ця операція з якихось причин не виконалася, у вікні ShowMesaage() буде виведено повідомлення: «Файл не открыт», і оброблювач припинить подальшу роботу. У протилежному випадку в папці «Dat_base», що створена у каталозі Users на диску D:, буде розташований файл з ім’ям “file1.dat”, у який запишеться 10 чисел.

Приклад 16.2. Із 10 дійсних чисел, що записані у файл з ім’ям “file1.dat” (розглянутий вище приклад 16.1), створити масив і відсор­тувати його за зростанням значень.

Для розв’язання поставленої задачі необхідно створити від­повідний додаток.

Відкриємо нову форму і розмістимо на ній компоненти;

  • Label1 — для виведення заголовка «Исходный массив»;
  • Label2 — для виведення заголовка «Отсортированный массив»;
  • Label3 — для виведення значень цього масиву;
  • кнопку Button 1 з написом «Выполнить» — для створення події читання файла в масив, його сортування і виведення;
  • кнопку BitBtn2 з написом «Close» для закриття додатка.

Форма і додаток мають вигляд:


#include <vet.h>

#pragma hdrstop

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *