Лекції

Модуль I: ОСНОВИ РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ

2. СКЛАД МОВИ С++

3. ДАНІ ТА ОПЕРАЦІЇ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

5. ОСНОВНІ ОПЕРАТОРИ С++

6. МАСИВИ

7. ДАНІ СИМВОЛЬНОГО ТИПУ

8. ДАНІ ТИПУ СТРУКТУРА

9. ФУНКЦІЇ

10. ФАЙЛИ

11. КЛАСИ

Модуль II: МЕТОДИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ C++ BUILDER

12. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ПРОСТОЮ ЗМІННОЮ

13. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З МАСИВАМИ

14. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З РЯДКАМИ

15. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ДАНИМИ ТИПУ СТРУКТУРА

16. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ФАЙЛАМИ