Створення багатофайлових проектів

Лабораторна робота №25

Тема: “Створення багатофайлових проектів в Builder С++»

Мета: навчитись використовувати функції в створенні програми у виглядібагатофайлового проекту мовою Visual С++.

Обладнання: ПК.

Завдання

  1. Завантажте програму Microsoft Visual Studio(Пуск/Программы!).
  2. Відкрийте прикладну програму Visual С++.
  3. У вікні редагування введіть текст програми:

Постановка задачі: дана програма на мові С++ для реалізації бази даних: введення її вфайл та виведення її з файлу у вигляді багатофайлового проекту.

В звіті вказати блок-схему та результат роботи програми.

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

#include<stdlib.h>

#include<fstream.h>

struct inform

{ char fio[40];

int year;

char pol;

int srok;

int zarpl;

};

void Vvedennya (void);

void Vivod_file (void);

int main()

{ int i,n;

inform sotrudnik[100]. sotrudnik2[100];

l:     cout<<”\t\t\t BAZA DANNIH\n”;

cout<<”\t\t\t Sotrudnik\n”;

cout<<”\n”;

cout<<”1. Sozdanie base\n”;

cout<<”2. Vivod base\n”;

cout<<”3. Exit \n”;

cout<<” Enter number menu\n”;

int number;

cin>>number;

switch (number);

{

case 1:

Vvedennya ();

goto l;

case 2:

vivod file ();

goto l;

default: ; }

getch ();

return 0;

}

// Створення бази даних та заповнення файлу void Vvedennya (void)

{ int i.n;

inform sotrudnik[100];

cout<<”1. Sozdanie base\n”;

ofstream sozd (“baza.txt”);

cout<<” Inpute razmernost baza:\n”;

cin>>n;

сout<<” Input informacion: \n”;

for (i=0; i<n; i++);

{

cout<<” Input FIO: “;

cin>>sotrudnik[i].fio;

sozd<<sotrudnik[i].fio<<’\n’;

cout<<” Input year: “;

cin>>sotrudnik[i].year;

sozd<<sotrudnik[i].year<<’\n’;

cout<<” Input pol: “;

cin>>sotrudnik[i].pol;

sozd<<sotrudnik[i].pol<<’\n’;

cout<<” Input srok: “;

cin>>sotrudnik[i].srok;

sozd<<sotrudnik[i].srok<<’\n’;

cout<<”Input zarplata: “;

cin>>sotrudnik[i].zarpl;

sozd<<sotrudnik[i].zarpl<<’\n’;

}

sozd.close();

}

// Введення даних з файлу

void Vivod_file (void)

{                inform sotrudnik2[100];

int i,n;

cout<<”2. Vivod base\n”;

cout<<” Input razmernost baza:\n”;

cin>>n;

ifstream vivod (“baza.txt”);

if(!vivod)

{

cout<<” Error file”<endl;

exit(1);

}

cout<<”Baza dannih:\n”;

cout<<”********************************** \n”;

cout<<” FIO:     Year:     Pol:     Srok:     Zarplata:   \n”;

for (i=0; i<n; i++)

{

vivod>>sotrudnik2[i].fio;

cout<< sotrudnik2[i].fio;

vivod>> sotrudnik2[i].year;

cout<<”       “<<sotrudnik2[i].year;

vivod>> sotrudnik2[i].pol;

cout<< “       “<<sotrudnik2[i].pol;

vivod>> sotrudnik2[i].srok;

cout<<”       “<<sotrudnik2[i].srok;

vivod>> sotrudnik2[i].zarpl;

cout<<”       “<<sotrudnik2[i].zarpl<<’\n’;

}

vivod.close() ;

}
  1. Завдання

Скласти програму на мові С++ для реалізації бази даних; введення її в файл тавиведення її і файлу у вигляді багатофайлового проекту (І-варіант для парних номерівза журналом. ІІ-варіант для непарних номерів за журналом).

1 варіант

База даних «Результати торгів на валютних біржах»

– біржа

– дата

– курс руб.\немецкая марка.

– об’єм продажів млн..DM.

– попит

– пропозиція

 

2 варіант

База даних «Продаж комп’ютерів»

– найменування фірми

– тим

– ціна

– тактова частота

– розмір ОР

– тип монітора

 

  1. Зробіть висновки по роботі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *