Довідка

Електронний підручник з дисципліни “Програмування”
для студентів ІІІ курсу спеціальності
“Комп`ютерна інженерія”
ВСП “Павлоградський фаховий коледж НТУ
“Дніпровська політехніка”
Викладач: Герасимюк Віктор Іванович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма професійно-орієнтованої дисципліни «Програмування» спрямована на засвоєння основ алгоритмізації, побудови схем алгоритмів, вивчення теоретичного і практичного курсу мови програмування високого рівня, системи візуального і об`єктно-орієнтованого програмування.

В разі подальшої підготовки фахівця засвоєні з дисципліни знання мають бути базою для опанування методами взаємодії з усіма рівнями загальної системи “Комп’ютерна інженерія”.

Мета вивчення дисципліни – сформувати необхідні знання по загальним принципам алгоритмізації, мови програмування С++ і середовища об`єктно-орієнтованого програмування C++ Builder.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • базові алгоритмічні конструкції;
  • базові типи даних і операції мови програмування С++;
  • структурні оператори мови програмування С++;
  • способи агрегації базових типів даних;
  • методи декомпозиції програм шляхом розбиття на модулі і об’єкти.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

  • аналізувати технічні вимоги до програми;
  • проектувати алгоритми розв’язку задач;
  • розбивати завдання на окремі об’єкти і функції, що незалежно розробляються;
  • створювати, налагоджувати і тестувати програми на мові програмування С++

Сайт створений на основі підручника:
Основи програмування мовою С++: Навчальний посібник / Є.П. Путятін, В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. – 320 с.