Запитання та завдання

1. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розв’язання задач на комп’ютері.
2. Що таке алгоритм? У чому полягає суть побудови алгоритмів?
3. Поясніть важливість тестування програми під час її налагодження.
4. Назвіть та охарактеризуйте основні властивості алгоритмів.
5. У чому полягають особливості схематичного зображення алгоритму?
6. Назвіть та охарактеризуйте три базові структури алгоритмів.
7. Поясніть на прикладах сутність розгалужень та лінійних структур алгоритмів.
8. Що таке цикл? Наведіть приклади простих та вкладених циклів.
9. Коли виникає необхідність введення проміжних даних?
10. У чому різниця між виконанням обчислень суми, кількості та добутку?
11. Охарактеризуйте, як розрізняють прості змінні та масиви.
12. Поясніть особливості використання вкладених циклів при обробці двовимірних масивів.

Завдання. Набути практичних навичок складання алгоритмів при розробці їх для завдань розділів вправ «Циклічні обчислювальні процеси» та «Одновимірні і двовимірні масиви».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *