Типи даних

Обробка даних різного типу є головною метою будь-якої програми. Кожне з даних характеризується класом пам’яті, ім’ям, типом і значенням. Імена дозволяють ідентифікувати дані, тобто відрізняти їх між собою. Програміст обирає тип кожної величини, що використовується для подання реальних об’єктів. Тип задає множину можливих значень даних і способи їх зберігання, перетворення та використання.

Обов’язкове оголошення типу даних дозволяє компілятору робити перевірку допустимості різних конструкцій програми.

Усі типи даних мови C++ можна розділити на основні (базові) і складені. Основні типи визначені для представлення цілих, дійсних, символьних і логічних даних. На основі цих типів вводиться опис складених типів, до яких належать масиви, перелічення, функції, структури, посилання, покажчики, об’єднання і класи.

Основні типи даних (див. табл. 3.1) часто називають арифметичними, тому що їх можна використовувати в арифметичних операціях. Для опису основних типів мови C++ використовують такі службові слова:

  • int (цілий);
  • char (символьний);
  • bool (логічний);
  • float (дійсний);
  • double (дійсний з подвійною точністю);
  • void (порожній, не має значення).

Типи int, char, bool називають цілими, а типи float та double дійсними з плаваючою крапкою. Код, що формує компілятор для обробки цілих величин, відрізняється від коду для величин з плаваючою крапкою.

Для уточнення внутрішнього подання та діапазону значень стандартних типів мова C++ використовує чотири специфікатори типу:

  • short (короткий);
  • long (довгий);
  • signed (знаковий);
  • unsigned (беззнаковий).

Таблиця З.1

Базові типи даних для ПК (платформа Intel)

Тип Розмір, байт Значення
bool 1 true або false
unsigned short int 2 від 0 до 65 535
short int 2 від -32 768 до 32 767
unsigned long int 4 від 0 до 4 294 967 295
long int 4 від -2 147 483 648 до 2 147 483 647
int (16 розрядів) 2 від -32 768 до 32 767
int (32 розряди) 4 від -2 147 483 648 до 2 147 483 647
unsigned int (16 розрядів) 2 від 0 до 65 535
unsigned int (32 розряди) 4 від 0 до 4 294 967 295
char 1 від 0 до 256
float 4 від 1.2е-38 до 3.4е38
double 8 від 2.2е-308 до 1.8е308
long double 10 від 3.4е-4932 до 3.4е+4932

У табл. 3.1 наведено діапазони значень та розміри основних типів даних (для 16-розрядного і 32-розрядного процесорів). Розмір однакового типу даних може відрізнятися на комп’юте­рах різних платформ, а також може залежати від застосованої операційної системи. Тому при оголошенні тієї чи іншої змінної потрібно чітко уявляти, скільки байт вона буде займати в пам’яті ЕОМ, щоб запобігти проблемам, пов’язаним з переповнен­ням і неправильною інтерпретацією даних. Діапазони кожного з типів (див. табл. 3.1) повинні бути перевірені для конкретного комп’ютера.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *