Циклічні обчислювальні процеси

 1. Знайти суму всіх значень функції у = х/і, якщо і є [1; 10], hi= 1 та х є [0; 1], hx = 0,1.
 2. Обчислити функцію у та знайти добуток їхніх додатних значень,

якщо:

де а = 0,75;  b= 1,19; с = -2,5; х є [0; 2], hx = 0,1.

 1. Обчислити функцію z та підрахувати кількість її від’єм­них значень:

де а = 1;  b= 2; х є [1; 2], hx = 0,1; у є [1; 2], hy = 0,2.

 1. Обчислити функцію у та підрахувати суму її перших трьох значень:

де а = 9; b= 2; х є [2; 8], hx = 1.

 1. Обчислити функцію у та знайти її найбільше значення:

якщо b=1,2; а є [1;2], ha=0,5; х є [0;1], hx = 0,2.

 1. Обчислити функцію у та знайти середнє арифметичне її значень:

 2. Обчислити функцію z і підрахувати кількість її значень, що перевищують число задане користувачем:

де а = 5,3; у = 1,1; х є [-3;3], hx =0,5.

 1. Обчислити функцію у та для кожного значення парамет­ра b знайти суму її від’ємних значень:

якщо b = 2; 4; 6; 8; x є [1,2; 2], hx=0,2.

 1. Обчислити добуток у за умови:

якщо х є [0; 0,5], hx = 0,1.

Довідкa: k! = 1•2• 3… • k.

 1. Обчислити функцію у та знайти середнє геометричне отриманих значень:

де х є [-2; 4], bx = 0,5.

 1. Обчислити функцію у та знайти кількість її від’ємних значень для кожного значення параметра с:

де а = 2; b = 3 ; с = 1; 3; 5; 7; х є [0,1;5], hx =0,1.

 1. Обчислити площі S геометричних фігур:

де параметри a, b, h, R задані довільно.

 1. Обчислити функцію z та знайти для кожного парного значення параметра у кількість додатних значень цієї функції:

де х є [1;10], hx = 2; у є [-4; 3], hy= 1.

 1. Обчислити значення функції z при зміні кожного з парамерів х, у, b:

де а = 1,7; b = 2; 4; 6; 8; х є [-1;1], h= 0,9; у є [-2; 2], h= 1.

 1. Обчислити суму згідно умови для кожного значення параметра а:

де h= 0,5; а = 1; 2; 3; 4; 5.

 1. Підрахувати, скільки разів функція у = acosx + be-x набу­ває додатних значень,
  якщо х є [0,3; 5], bх = 0,1; а є [2; 8], hx= 2; b є [-0,1; 2,2], hb= 0,1.
 2. Обчислити значення функції у за умови:

де х є [0,5; 3,1], bx = 0,2; а = 0,1, ha = 0,2; параметри х і а зміню­ються одночасно.

 1. Обчислити функцію у та підрахувати добуток П перших шести значень:

де х є [5; 25], h= 0,5.

 1. Обчислити значення функції у за умови:

де n є [0; 20], h= 2.

 1. Обчислити значення у за умови:

де hz = 2; hx = 1.

 1. Обчислити значення функції у за умови:

де х є [0; 8], hx = 2; параметри а та b обрати довільно.

 1. Ввести координати десяти точок на площині і визначити, яка чверть координатної площини містить найбільшу кількість заданих точок.
 2. Ввести п’ять наборів значень сторін трикутника а, b, с і визначити, для яких сторін висота (ha, hb, hc) буде найменшою.

Довідка:

 1. Ввести координати п’яти точок і визначити, яка з них потрапить у коло з радіусом R і координатами центра (а,b).

Довідка: рівняння кола має вигляд (х – а)2 + (у – b)2 = R2.

 1. Ввести шість шестирозрядних цілих чисел і знайти, для яких з них сума «лівих» трьох цифр більше суми «правих» трьох.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *