Класи

Для розв’язання задач усіх варіантів необхідно використовувати елементи ООП.

 1. Обчислити площу рівностороннього трикутника і квадра­та, якщо їхні сторони однакові.
 2. Увести список студентів групи, які проживають у гуртожитку. Вивести прізвища студентів, що мешкають у заданій кімнаті.
 3. Обчислити площу круга і поверхню кулі, що мають однаковий радіус.
 4. Увести список студентів-харків’ян та вивести адреси сту­дентів за заданими користувачем прізвищами.
 5. Непарніэлемента масиву М(20) записати в масив М1, а парні — в масив М2.
 6. Увести список студентів і їхню групу. Вивести список студентів заданої групи.
 7. Обчислити площу квадрата й обсяг куба, що мають од­накову довжину сторін.
 8. Увести відомість успішності студентів за трьома предметами. Вивести прізвища відмінників з математики та програмування.
 9. У заданому масиві визначити максимальний і мінімальний елементи та їхні індекси.
 10. Увести відомість успішності студентів за трьома пред­метами. Вивести середній бал, одержаний усіма студентами з кожного предмета.
 11. У матриці М(5,5) визначити добуток елементів, розта­шованих вище і нижче головної діагоналі.
 12. Увести відомість успішності студентів за трьома пред­метами. Вивести прізвища трьох студентів, у яких середній бал з усіх предметів найкращий.
 13. Обчислити поверхню куба та площу прямокутника, в яких одна сторона однакова.
 14. Ввести список студентів та дату їхнього народження (день, місяць, рік). Вивести прізвища студентів заданої дати народження.
 15. У матриці М(3,5) обчислити суму елементів другого ряд­ка і третього стовпця.
 16. Увести список студентів і їхню дату народження (день, місяць, рік). Вивести дату народження заданого студента.
 17. У матриці М(4,6) визначити максимальний і мінімаль­ний елементи та їхні індекси.
 18. Увести список студентів та дати їхнього народження (день, місяць, рік). Вивести прізвища студентів, які народились у році, заданому користувачем.
 19. Для циліндра з заданим радіусом і висотою обчислити площу поверхні та його об’єм.
 20. Увести список групи студентів (прізвища, стать, рік на­родження). Вивести прізвища студентів-юнаків заданого року народження.
 21. У двох масивах однакової розмірності визначити макси­мальний елемент і вивести ім’я масиву, в якому цей елемент більший.
 22. Увести список студентів і оцінки за трьома предмета­ми. Вивести цей список за спаданням їхнього середнього бала.
 23. Обчислити площу рівностороннього трикутника і поверх­ню тристоронньої піраміди, побудованої з таких трикутників.
 24. Увести відомість успішності студентів за трьома пред­метами. Вивести успішність заданого студента з усіх предметів і середній бал.
 25. Використовуючи інформацію про автомобілі (прізвище та ініціали власника, марку машини,№, колір та номер), вивести прізвище власника автомобіля «Skoda» зеленого кольору.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *