Функції

 1. Розробити функцію, що знаходить середнє геометричне всіх від’ємних елементів масивів А(12), В(10), С(8).
 2. Розробити функцію видалення підрядка вnсимволів з k-ої позиції введеного рядка та використати її для обробки декількох рядків тексту.
 3. Скласти функцію, що обчислює середнє арифметичне та середнє геометричне додатних елементів матриці. Застосувати розроблену функцію для обробки трьох двовимірних масивів.
 4. Обчислити площу багатокутника за допомогою функції, що визначає площу за координатами його вершин.
 5. Розробити функцію визначення середнього значення пар­них елементів матриці та мінімального серед непарних елементів та з її допомогою обробити три двовимірних масиви.
 6. Скласти функцію знаходження середнього арифметичного значення елементів масиву, розташованих на непарних місцях, та застосувати її для обробки декількох одновимірних масивів.
 7. Розробити функцію, яка здійснює перестановку макси­мального від’ємного та мінімального додатного елементів одновимірного масиву, і застосувати її для обробки чотирьох маси­вів різної довжини.
 8. Розробити функцію сортування стовпців двовимірних ма­сивів за зростанням і застосувати її для обробки декількох мат­риць довільного розміру.
 9. Розробити функцію, яка записує від’ємні непарні еле­менти довільної матриці в одновимірний масив, та застосувати її для обробки матриць А(5,4), В(3,2), С(4,4).
 10. Розробити функцію, що обчислює суму діагональних елементів квадратної матриці, і за її допомогою знайти суми діагональних елементів трьох матриць.
 11. Скласти функцію визначення суми та кількості елемен­тів, що розташовані між мінімальним і максимальним елементами матриці, та застосувати її для обробки трьох довільних двовимірних масивів.
 12. Розробити функцію, що здійснює підрахунок кількості непарних та добутку додатних елементів одновимірного масиву, і за її допомогою обробити п’ять масивів різної довжини.
 13. Три групи студентів складали іспит з трьох предметів. Розробити функцію сортування списку студентів за спаданням оцінок за предметом і за її допомогою вивести відповідні повідомлення про студентів кожної групи.
 14. Розробити функцію визначення найдовшого слова в ряд­ку та з її допомогою одержати фразу із найдовших слів п’яти речень.
 15. Розробити функції обчислення площ трикутника за формулою Герона та за формулою, що використовує основу трикутника і його висоту. Роботу функцій перевірити при визначенні площ декількох довільних трикутників.
 16. Скласти функцію підрахунку кількості слів у реченні та використати її для обробки кількох речень.
 17. Розробити функцію, що здійснює виділення в тексті слів- паліндромів (тобто слів, які читаються однаково зліва-направо і справа-наліво), та за її допомогою обробити введений текст.
 18. Скласти функцію, що визначає в кожному стовпці мат­риці кількість від’ємних елементів та максимальний елемент. Використати цю функцію для обробки декількох матриць довільного розміру.
 19. Розробити функцію, що визначає корені квадратного рівняння і перевіряє їх за теоремою Вієта, та розв’язати за її допомогою декілька рівнянь.
 20. Розробити функцію визначення частоти появи голосних літер у тексті та використати її для обробки декількох речень.
 21. Розробити функцію визначення суми членів арифметич­ної прогресії і реалізувати її для трьох арифметичних прогресій з різною кількістю членів.
 22. Розробити функцію визначення кількості появи заданої приголосної в тексті та застосувати цю функцію для обробки декількох речень.
 23. Скласти функцію перестановки максимального елемен­та заданого стовпця матриці з мінімальним елементом заданого рядка матриці. Застосувати цю функцію для обробки трьох двовимірних масивів.
 24. Розробити функцію, що здійснює сортування всіх еле­ментів масиву за спаданням і знаходить добуток парних елементів, та за допомогою цієї функції обробити три одновимірних масиви довільної довжини.
 25. Скласти функцію обчислення найбільшого спільного дільника двох чисел та продемонструвати її роботу для наборів пар чисел.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *