Рядки

 1. Bвести речення та підрахувати і вивести слова, що почи­наються на сполучення літер «св»:

«И тот, в ком светоч разума горит,

Дурных деяний в мире не свершит».

 1. У наведеному тексті вивести слова, що починаються та закінчуються на однакові літери:

«Такт — зто разум сердца и тот,

кто его имеет, — хорошо воспитан».

 1. Ввести речення та визначити і вивести найкоротше слово:

«Наука есть не что иное, как

отображение действительности ».

 1. Приведеного списку прізвищ вивести прізвища, що почи­наються на літеру «с» та закінчуються на літеру «в».
 2. Визначити, скільки разів у введеному реченні повторю­ється літера «о»:

«Непреодолимого на свете нет ничего».

 1. У введеному тексті програмними засобами видалити між словами всі символи, що не є літерами.
 2. Увести текст: «Мёд в лесу медведь нашёл — мало мёда много пчёл».  Вивести слова,що починаються на літеру «М» або «м».
 3. Увести деяку кількість слів та визначити три найдовших слова.
 4. Увести список прізвищ, що розташовані у довільному порядку, та відсортувати його за алфавітом.
 5. Увести будь-яке речення і визначити, скільки разів по­вторюється в ньому задане слово.
 6. Даний текст розбити на слова і вивести їх за алфавітом: «Слово — поступок, а понимание — начало согласия».
 7. З введеного списку прізвищ вивести ті, що мають дві голосні літери.
 8. Увести вірш та вивести слова, що починаються на літе­ри «с» або «п»:

«Во всём мне хочется дойти

До самой сути:

В работе, в поисках пути,

   В сердечной смуте».

 1. Ввести задане речення та вивести слова, у яких немає сполучення літер «про» та літери «р»:

«Профессионализм — это стабильность результатов».

 1. Увести текст та підрахувати слова, що збігаються з за­даним словом.
 2. У наведеному тексті замінити слово «урок» на «опыт»:

«Ошибка одного — урок другому».

 1. З уведеного тексту вивести слова із закінченням «ть»:

«Существует только один способ стать

хорошим собеседником — уметь слушать.»

 1. Підрахувати, скільки разів у наведеному тексті повто­рюється слово «сессия»:

«Студент бывает весел от сессии до сессии, а сессия всего два раза в год!»

 1. З уведеного списку вивести прізвища із заданою кількістю літер.
 2. Вивести слово, що складене з перших літер слів введеного речення.
 3. Вивести частину наведеного тексту, що розташована між словами «заключено» та «єсть»:

«В каждой естественной науке заключено

столько истины, сколько в ней есть математики».

 1. Увести речення та підрахувати, скільки разів у ньому повторюється задане користувачем сполучення літер.
 2. Увести невелику програму, написану мовою С++. Ви­значити, скільки в ній операторів і скільки разів повторюєть­ся оператор for.
 3. Увести нижче поданий тект і вивести слова, які міс­тять літеру «о»:

   «Не позволяй душе лениться, Чтоб воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь!»

 1. Підрахувати, скільки слів у наведеному реченні містять більше ніж п’ять символів та вивести ці слова:

«Истина, выраженная словами, есть могущественная сила в жизни людей».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *