Категорія «Лабораторні»

Створення програм для опрацювання функцій

Лабораторна робота № 12 “Створення програм для опрацювання функцій мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++, які використовуюсь функції, створені користувачем.  Обладнання: ПК.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми (без коментаря): Постановка задачі: необхідно створити функцію, в якій потрібно знайти мінімальний …

Організація структур

Лабораторна робота №11 “Організація структур на мові С++”  Мета: навчитися складати й реалізовувати алгоритми та програми з використанням структур мовою С++.  Обладнання: ПК.  Програмне забезпечення: Середовище С++.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Задача. Ввести в комп’ютер відомість успішності студентів, які здали сесію з дисциплін: «Математика», «Фізика» і «Програмування», та обчислити: середній …

Створення програм обробки символьних величин

Лабораторна робота №10 “Створення програм обробки символьних величин мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ з використанням символьних величин.  Обладнання: ПК.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: скласти програму, яка ознайомлює з функціями символьних величин. Результат вивести на екран. …

Створення програм обробки двовимірних масивів

Лабораторна робота №9 “Створення програм обробки двовимірних масивів мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ для обробки табличних величин двовимірних масивів.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Створіть новий документ. Збережіть під іменем Прізвище.срр. У вікні редагування введіть текст програми (без коментарів): Постановка задачі: користувач вводе з …

Створення програм обробки одновимірних масивів

Лабораторна робота №8  “Створення програм обробки одновимірних масивів мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ для обробки табличних величин одновимірних масивів.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми (без коментаря): Постановка задачі: користувач задає з клавіатури кількість елементів масиву а та його …

Створення програм з циклами та розгалуженнями

Лабораторна робота № 7 “Створення програм з циклами та розгалуженнями мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати циклічні та розглужені алгоритми та програми мовою С++.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Створіть новий документ та збережіть його. У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: знайти суму парних чисел з діапазону цілих …

Програмування в C++ Builder

Лабораторна робота №30 “Об’єктно-орієнтоване програмування в C++ Builder” Мета роботи:   Створити віконний проект та продемонструвати використання візуальних компонентів Borland C++ Builder. Контрольні питання Пояснити призначення компоненти Label. Компонента Label часто використовується при написанні різноманітних застосувань для відображення тексту, надписів на формі. Пояснити призначення компоненти  Edit. Ця компонента не лише відображає текст (як це робить Label), …

Побудова графіків функцій

Лабораторна робота №29  “Побудова графіків функцій мовою С++” Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++,які використовують графічний режим, а також засвоїти методику складання програм побудови на екрані дисплея графіків математичних функцій. Обладнання: ПК. Завдання Завантажте програму MicrosoftVisualStudio(Пуск/Программы/). Відкрийте прикладну програму С++ . У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: написати програму …

Файли з даними символьного типу

Лабораторна робота№28 «Файли з даними символьного типу» Розглянемо тепер особливості запису у файл та читання з файла текстової інформації»Для цього можна використову­вати різні компоненти, як розглянуті раніше» так і інші» на­приклад, компонент ListBox, котрий реалізує введення рядка тексту безпосередньо за допомогою клавіатури і спеціального редактора. Вікно цього редактора відкривається, якщо вибрати властивість Items і клацнути …

Файли з даними типу масиви

Лабораторна робота №27 “Файли з даними типу масиви”  Розглянемо на конкретних прикладах — від простого до більш складного — обробку файлів, що містять дані — масиви. Приклад 16.1. Потрібно записати у файл з ім’ям «file.dat» 10 дійсних чисел, створити з цих чисел масив. Для цього треба кожне число спочатку ввести з клавіатури в оперативну пам’ять …