Категорія «Лабораторні»

Створення програм з використанням структур

Лабораторна робота №26 “Створення програм з використанням структур мовою Visual С++”  Мета: навчитись визначати і використовувати структури мовою Visual С++, як призначений користувача тип. Обладнання: ПК. Завдання Завантажте програму Microsoft Visual Studio (Пуск/Программы/). Відкрийте прикладну програму Visual С++ 6.0. 1) Створюємо консольний додаток: File -> New -> Project ~> Win 32 Console Application. У полі …

Створення багатофайлових проектів

Лабораторна робота №25 Тема: “Створення багатофайлових проектів в Builder С++» Мета: навчитись використовувати функції в створенні програми у виглядібагатофайлового проекту мовою Visual С++. Обладнання: ПК. Завдання Завантажте програму Microsoft Visual Studio(Пуск/Программы!). Відкрийте прикладну програму Visual С++. У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: дана програма на мові С++ для реалізації бази даних: введення її …

Сортування масиву методом вставки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №24 «Сортування масиву методом вставки в С++ Builder» Мета роботи: вивчити основні функціональні можливості С++ Builder для сортування масивів методом вставки. Хід роботи Завдання №1. Використовуючи консольний режим С++ Builder створити програму сортування методом вставки (3 бали). Для консольного режиму: File/New/Other у вікніNew Items активізувати Console Wizard. Завдання №2. Складіть алгоритм у вигляді блок …

Сортування масиву методом вибору

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №23 «Сортування масиву методом вибору в С++ Builder» Мета роботи: вивчити основні функціональні можливості С++ Builder для сортування масивів методом вибору. Хід роботи Завдання №1. Використовуючи консольний режим С++ Builder створити програму сортування методом вибору (3 бали). Для консольного режиму: File/New/Other у вікніNew Items активізувати Console Wizard. Завдання №2. Складіть алгоритм у вигляді блок …

Сортування масиву методом обміну

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №22 «Сортування масиву методом обміну в С++ Builder» Мета роботи: вивчити основні функціональні можливості С++ Builder для сортування масивів методом обміну. Хід роботи Завдання №1. Використовуючи консольний режим С++ Builder створити програму сортування методом обміну (3 бали). Для консольного режиму: File/New/Other у вікні NewItems активізувати Console Wizard. Завдання №2. Складіть алгоритм у вигляді блок …

Обробка двовимірних масивів

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №21 «Обробка двовимірних масивів в С++ Builder» Мета роботи: вивчити основні функціональні можливості С++ Builder для обробки двовимірних масивів.  Завдання №2. Вибрати будь-яке завдання та створити програму: В звіт записати код програми та побудувати блок-схему. Переглядів: 1 070

Обробка одновимірних масивів

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №20 «Обробка одновимірних масивів в С++ Builder» Мета роботи: вивчити основні функціональні можливості С++ Builder для обробки одновимірних масивів.   Хід роботи  Завдання №2 В звіт записати код програми та побудувати блок-схему. Переглядів: 2 199

Створення програм з умовними циклами WHILE і DO-WHILE

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №19 «Створення програм з умовними циклами (WHILE і DO-WHILE) в середовищі С++ Builder» Мета роботи: вивчити основні функціональні можливості С++ Builder для розв’язання задач з циклічними елементами (FOR). Хід роботи Переглядів: 1 456

Створення програм з циклами FOR

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №18 «Створення програм з циклами (FOR) в середовищі С++ Builder» Мета роботи: вивчити основні функціональні можливості С++ Builder для розв’язання задач з циклічними елементами (FOR). Хід роботи Переглядів: 1 909