Категорія «Лабораторні»

Вступ початок роботи

Для роботи в консольному режимі С++ Builder необхідно виконати наступні кроки. 1. Запустити середовище програмування С++ Builder 6 (Пуск/Программы/Borland С++ Builder 6/ С++ Builder 6) 2. Вибрати меню File/New/Other… (рисунок 1). Рисунок 1 3. У діалоговому вікні New Items на вкладці New вибрати об`єкт Console Wizard і натиснути кнопку OK (рисунок 2).  Рисунок 2 4. …

Створення програм з використанням класів

Лабораторна робота №15 “Створення програм з використанням класів на мові С++”  Мета: навчитися складати й реалізовувати алгоритми та програми з використанням класів мовою С++.  Обладнання: ПК.  Програмне забезпечення: Середовище С++.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми і перевірте її роботу. Завдання 1. Використовуючи функції стандартного введення-виведення, …

Створення програм для опрацювання файлів

Лабораторна робота №14 “Створення програм для опрацювання файлів мовою С++”    Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++, які використовують функції обробки файлів.  Обладнання: ПК.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: необхідно створити файл, в який потрібно записати елементи масива, розміром …