Категорія «Лабораторні»

Створення програм з використанням класів

Лабораторна робота №15 “Створення програм з використанням класів на мові С++”  Мета: навчитися складати й реалізовувати алгоритми та програми з використанням класів мовою С++.  Обладнання: ПК.  Програмне забезпечення: Середовище С++.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми і перевірте її роботу. Завдання 1. Використовуючи функції стандартного введення-виведення, …

Створення програм для опрацювання файлів

Лабораторна робота №14 “Створення програм для опрацювання файлів мовою С++”    Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++, які використовують функції обробки файлів.  Обладнання: ПК.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: необхідно створити файл, в який потрібно записати елементи масива, розміром …

Створення програм з використанням рекурсій

Лабораторна робота №13 “Створення програм з використанням рекурсивних функцій на мові С++” Мета: навчитися складати й реалізовувати алгоритми та програми з використанням рекурсивних функцій мовою С++. Обладнання: ПК. Програмне забезпечення: Середовище С++. Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Набрати код програми і перевірити її роботу. 3. Задача: Відсортувати одномірний масив a[n] за …

Створення програм для опрацювання функцій

Лабораторна робота № 12 “Створення програм для опрацювання функцій мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++, які використовуюсь функції, створені користувачем.  Обладнання: ПК.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми (без коментаря): Постановка задачі: необхідно створити функцію, в якій потрібно знайти мінімальний …

Організація структур

Лабораторна робота №11 “Організація структур на мові С++”  Мета: навчитися складати й реалізовувати алгоритми та програми з використанням структур мовою С++.  Обладнання: ПК.  Програмне забезпечення: Середовище С++.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Задача. Ввести в комп’ютер відомість успішності студентів, які здали сесію з дисциплін: «Математика», «Фізика» і «Програмування», та обчислити: середній …

Створення програм обробки символьних величин

Лабораторна робота №10 “Створення програм обробки символьних величин мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ з використанням символьних величин.  Обладнання: ПК.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: скласти програму, яка ознайомлює з функціями символьних величин. Результат вивести на екран. …

Створення програм обробки двовимірних масивів

Лабораторна робота №9 “Створення програм обробки двовимірних масивів мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ для обробки табличних величин двовимірних масивів.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Створіть новий документ. Збережіть під іменем Прізвище.срр. У вікні редагування введіть текст програми (без коментарів): Постановка задачі: користувач вводе з …

Створення програм обробки одновимірних масивів

Лабораторна робота №8  “Створення програм обробки одновимірних масивів мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати алгоритми та програми мовою С++ для обробки табличних величин одновимірних масивів.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) У вікні редагування введіть текст програми (без коментаря): Постановка задачі: користувач задає з клавіатури кількість елементів масиву а та його …

Створення програм з циклами та розгалуженнями

Лабораторна робота № 7 “Створення програм з циклами та розгалуженнями мовою С++”  Мета: навчитись складати й реалізовувати циклічні та розглужені алгоритми та програми мовою С++.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Створіть новий документ та збережіть його. У вікні редагування введіть текст програми: Постановка задачі: знайти суму парних чисел з діапазону цілих …

Створення циклічних програм з умовою

Лабораторна робота №6 “Створення циклічних програм з умовою на мові С++“  Мета: навчитись складати й реалізовувати циклічні алгоритми та програми з оператором while мовою С++.  Завдання: Запустити середовище програмування С++ Builder (див. початок роботи) Створіть новий документ та збережіть його. У вікні редагування введіть текст програми: #include <vcl.h> #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <math.h> int …