Категорія «Склад мови C++»

Запитання та завдання

1. З чого складається алфавіт мови C++? 2. Охарактеризуйте на прикладах поняття «лексема». 3. Що таке ідентифікатор і які існують вимоги до його створення? 4. Які службові слова використовує мова C++? 5. Охарактеризуйте застосування символів-роздільників. 6. Які коментарі використовує мова C++? Охарактеризуйте поради до їх створення, наведіть приклади. 7. Що являє собою структура програми на …

Структура програми

Основними частинами типової структури програми на С++ є такі: директиви препроцесорної обробки; опис зовнішніх змінних (вихідних даних і результатів) та функцій; функції програми; головна функція — програми main(), що має вигляд: main() { опис змінних; виконавчі оператори; } У загальному випадку програма складається з декількох функцій, що не перетинаються (тобто «вкладення» однієї функції в іншу …

Алфавіт, лексеми, синтаксис мови

У природній мові спілкуванння виділяють чотири основні елементи: символ, слово, словосполучення та речення. Подібні елементи існують і в алгоритмічній мові, тільки слова мають назву лексеми, словосполучення — вирази, а речення — оператори. Лексеми створюються із символів, вирази — із лексем та символів, оператори — з символів, виразів і лексем. Алфавіт мови C++ включає: великі (A-Z) …

Стислий екскурс в історію

Пізнавши історію появи мов С та C++, легше зрозуміти концепції, що лежать в їх основі, а також відповісти на питання, чому протягом вже не одного десятиріччя мова С залишається популярною серед програмістів, а її більш молодша «родичка» C++ не поступається їй у популярності. У 1972 році співробітник фірми Bell Laboratories Деніс Рітчі створив нову алгоритмічну …