Категорія «Дані типу структура»

Файли з даними типу структура

Попередні приклади ілюструють засоби запису та читання файлів даних, що містять або числа, або текстову інформацію. Оскільки дані типу структура можуть складатися з полів різно­го типу, то для роботи з ними доцільно використовувати двій­кові файли, які являють собою послідовність байтів інформації різного призначення. Наприклад, якщо структура описана у вигляді: stuct rab { char fio[20];           // …

Практичне застосування структур

Приклад 15.1. Обробити відомість успішності групи студентів, які здавали в сесію іспити з математики,фізики і програмування, та вивес­ти відомість успішності з зазначенням середнього бала кожного студен­та з усіх предметів, середнього бала з кожного предмета, середнього ба­ла групи з усіх предметів, відмінників, а також за запитом— інформа­ції про студента. Програмну реалізацію частини умов даного завдання на …

Запитання та завдання

1. Як описуються дані типу структура? Наведіть приклади вико­ристання структур. 2. Які типи полів може містити структура? 3. Поясніть призначення функцій обробки полів. 4. Які існують способи ініціювання полів структури? 5. Що таке «вкладеність» структур? 6. Як здійснюється робота з типом struct з використанням по­кажчиків? 7. Як реалізується доступ до елементів масиву типу структура? Переглядів: 2 275

Використання структур

Структура — це сукупність різнотипних елементів, яким присвоюється одне ім’я (воно може бути відсутнім), що займає одну ділянку пам’яті. Елементи, що складають структуру, на­зиваються полями. Змінна типу структура, як і будь-яка змінна, повинна бути описана. Цей опис складається з двох кроків: опису шаблону (тобто складу) або типу структури та опису змінних структур­ного типу. Синтаксис опису …