Оголошення змінних в C++

Змінна є ідентифікатором, що позначає деяку область пам’яті, в якій зберігається значення змінної. Це значення може змінюватися під час виконання програми. У програмуванні змінна, як і в математиці, може мати назву, що складається з однієї латинської літери, але може складатися з декількох символів, цілого слова або декількох слів.

Оголошення змінної в C++ відбувається таким чином: спочатку вказується тип даних для цієї змінної, а потім назва цієї змінної.

Оголошення змінної

тип список_ідентифікаторів_змінних;

Список ідентифікаторів може складатися з ідентифікаторів змінних, розділених комами. Наприклад:

int x1, x2;

Одночасно з оголошенням деякі чи всі змінні можуть бути ініціалізовані. Наприклад:

int x1 = 1, x2 = 2;

Для ініціалізації можна використовувати як константи, а й довільні висловлювання, що містять оголошені раніше константи і змінні. Наприклад:

int x1 = 1, x2 = 2 * x1;

Оголошення змінних може бути окремим оператором або робитися всередині таких операторів, як, наприклад, оператор циклу:

for (int i = 0; i < 10; i++)

Приклад оголошення змінних

int a; // оголошення змінної a цілого типу.
float b; // оголошення змінної b типу даних із плаваючою комою.
double c=14.2; // ініціалізація змінної типу double.
char d = 's'; // ініціалізація змінної типу char.
bool k = true; // ініціалізація логічної змінної k.

Зауваження

  • У C++ оператор присвоювання (=) – перестав бути знаком рівності і може використовуватися порівняння значень. Оператор рівності записується як подвійне рівно (==).

  • Присвоювання використовується для збереження певного значення змінної.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *