Категорія «Статті»

Конвертор

Програма Конвертор перераховує ціну з доларів у гривні. Демонструє використання компонентів TextBox і Label для введення та відображення числових даних. Програма спроектована таким чином, що користувач може ввести в поле редагування тільки правильні дані (число). Форма програми приведена на рисунку. // натиснення клавіш в полі Ціна void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, char &Key) { // код …

Unresolved external __fastcall TForm1

Іноді при компіляції проекта виникає наступна помилка: [Linker Error] Unresolved external ‘__fastcall TForm1::FormCreate(System::TObject *)’ referenced from С:\directory1\directory2\UNIT1.OBJ А при кліку на саму форму виводиться повідомлення “Cannot find implementation of method FormCreate” Під час створення проекту виникла помилка в реалізації обробника форми OnCreate. Тому для вирішення проблеми якщо цей обробник не потрібен необхідно видалити заголовок цього …

Unable to rename bcb.$$$ to bcb.dro

Після установки С++ Builder 6.0 в Windows 7 і його запуску виникає наступна помилка: “Unable to rename C:\Program Files\Borland\CBuilder6\bcb.$$$’ to ‘C:\Program Files\Borland\CBuilder6\Bin\bcb.dro’ “ Для вирішення проблеми необхідно запустити С++ Builder з правами адміністратора (в контекстному меню – Пуск – Запуск от имени Адмнистратора) Переглядів: 2 611

Генератор випадкових чисел в C++

Не завжди треба заповнювати числові одномірні і двовимірні масиви порядковими номерами або конкретними значеннями. Можливо, вам знадобиться заповнити елементи масиву випадковими числами. В С ++ для цього є спеціальні фyнкціі rand() і srand(). Вони знаходяться в бібліoтечном файлі cstdlib, тому щоб їх застосовувати в програмі, необхідно підключити цей бібліотечний файл: #include <cstdlib> або #include <stdlib.h> …

Український і російський текст в консольних додатках на C++

При виведенні результату в консольному вікні усі українські та російські символи виводяться в незрозумілому нам вигляді. Тому для роботи з кириличними текстами використовуються різні функції, наведемо один зі способів виведення таких символів Для виведення українських і російських символів в консольних додатках на C ++ необхідно в головній функції використовувати наступний запис для перекодування у консольному …

[Linker Fatal Error] Fatal: Could not open

При компіляції програми в С++ Builder виникає наступна помилка: [Linker Fatal Error] Fatal: Could not open C:\Program Files\Borland\CBuilder6\Projects\Project1.exe (error code 5) Компілятор не може відкрити або створити ехе файл проекту за вказаним шляхом. Вирішення проблеми може бути декілька, наприклад: 1. Деякі операційні системи (Vista, Windows 7) “забороняють” звернення середовищам розробки до папки Program Files та …