Категорія «Введення-виведення даних»

Запитання та завдання

1. Як забезпечується організація введення даних на С++? 2. Як здійснюється виведення результатів на С++? 3. Як реалізується потокове введення даних «сіn>>»? Наведiть приклади. 4. Охарактеризуйте основні аспекти використання потокового ви ведення даних «соut<<». 5. Що таке форматоване введення-виведення даних? 6. Поясніть правила застосування функції scanf. 7. Як здійснює роботу функція printf? Переглядів: 2 627

Форматоване введення-виведення

Форматоване введення-виведення величин здійснюється з використанням функцій scanf та printf, які успадковані з мови С. Щоб зв’язати програму користувача зі стандартною бібліотекою, де знаходяться ці функції, необхідно на початку програми включити заголовний файл stdio.h. Функція scanf, що забезпечує форматоване введення даних, має змінне число параметрів, при цьому перед відповідним параметром ставиться знак «&» — символ взяття …

Потокове введення-виведення

У мові C++ дії, що пов’язані з операціями введення і виве­дення, виконуються за допомогою функцій бібліотек. Функції ведення і виведення бібліотек мови дозволяють читати дані з файлів та пристроїв і писати дані у файли і на пристрої. Бібліотека мови C++ підтримує три рівня введення-виведення даних: введення-виведення потоку; введення-виведення нижнього рівня; введення-виведення для консолі і порту. …