Категорія «Класи»

Запитання та завдання

Які особливості використання ООП? Що таке інкапсуляція, для чого вона використовується? Охарактеризуйте поняття «успадкування». Що таке поліморфізм, поліморфні та віртуальні функції? Для чого використовуються конструктори і деструктори? Охарактеризуйте правила запису функцій-членів класів. Переглядів: 822

Використання класів

Наведемо програму, яка ілюструє принцип наслідування класів. Приклад 11.5. Обчислити площу круга та поверхню циліндра, як­що задано радіус круга і висоту циліндра. // Р11_5.СРР — наследование классов #include<iostream.h> #include<math.h> #include <conio.h> #define pi M_PI inline float sqr(float x) { return x*x; } class Circle           //—————- базовый класс { protected: float r; public: Circle(float rVal=0) { …

Поняття класу

Клас являє собою абстрактний тип даних, що визначається користувачем і являє собою модель реального об’єкта у вигляді даних та функцій для роботи з ними. Оголошення класу має таку форму: class сім’я класу> : список класів-батьків> { public:             // доступно всем <дані, методи, властивості, події> protected: // доступно только потомкам <дані, методи, властивості, події> private:   // …