Категорія «C++ Builder»

Обробка одновимірних масивів

Ознайомимося з особливостями обробки масивів та метода­ми введення-виведення цих даних у середовищі С++ Builder. Значення елементів масивів у цій системі треба вводити за до­помогою вікон введення [2, 4-8,12-14,19, 20]. Розглянемо введення елементів масиву шляхом багатора­зового використання вікна компонента Edit. Приклад 13.1. Обчислити функцію y=axі2-sinx1, якщо її елементи розташовані в масиві та мають значення: Х0 = …

Запитання та завдання

Охарактеризуйте принципову відмінність візуального програ­мування від консольного. Назвіть основні елементи головного вікна системи С++ Builder. Як змінити властивості вікна форми? Які компоненти найчастіше використовуються для організації введення і виведення даних? Як задавати цим компонентам потрібні властивості? Що таке вікно коду програми, і як здійснювати перехід від вік­на форми до вікна коду і назад? Що таке …

Використання компонентів введення-виведення

Раніше було розглянуто розв’язання прикладу, в якому компоненти Label і Editвикористовувалися для введення однієї змінної. Якщо в задачі виникає потреба введення багатьох зна­чень змінних і для кожної з них призначаються окремі компо­ненти, то вікно форми виявиться перевантаженим і менш зручним у застосуванні. Цього можна уникнути, багаторазово використовуючи одне вікно введення з відповідною підказкою для різних …

Консольний режим середовища C++ Builder

У системі С++ Builder існує можливість розв’язання задач без використання візуальних засобів. Такий режим називаєть­ся консольним і реалізується шляхом імітації роботи в системі MS DOS. Слід зауважити, що кодування російських літер, тоб­то кирилиці, у MS DOS інше (стандарт ASCII), ніж у системі Windows (стандарт ANSI). Враховуючи це, всі повідомлення краще записувати латинськими літерами. Розглянемо методику …

Особливості роботи в середовищі C++ Builder

Система об’єктно-орієнтованого програмування С++ Builder виробництва корпораціїBorland призначена для операційних систем Windows 9х—ХР. Вона функціонує під керуванням ОС типу Microsoft Windows. Інтегроване середовище С++ Builder цілком підтримує стандарт мови С++, завдяки чому існує можливість створення за допомогою цієї системи програмування модулів і бібліотек, що застосовуються в інших засобах розробки. Структура класів, створених мовою С++ системи …