Категорія «Лекції»

Поняття алгоритму

Алгоритм є фундаментальним поняттям інформатики. Відомий середньоазіатський мудрець, вчений, філософ і математик Мухаммед бен Муса аль-Хорезмі у IX ст. детально розробив правила чотирьох арифметичних дій (їх можна назвати алгоритмами арифметичних дій). При перекладі його наукових трактатів вперше з’явився термін «алгоритм» (аль-Хорезмі — Algorithmi). Алгоритм — це наперед заданий чітки опис скінченної послідовності вказівок, виконання яких …

Етапи розв’язування задач на комп’ютері

Незважаючи на рiзноманiтнiсть програм, у самому процесi iх створення можно знайти щось узагальнююче. Розглянемо основнi етапи пiдготовки та розв’язання задач за допомогою комп’ютера. Постановка задачі. Розв’язання будь-якої задачі починається з її постановки, викладеної мовою чітко визначених математичних понять. При цьому слід добре уявити суть поставленої задачі, необхідні початкові дані та інформацію, що вважається результатами розв’язання. …